พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลการติดต่อ
ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 แผน 2556
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกังแอน

 
 
 
ภาพกิจกรรม
______________________________________________________________________________________________
ทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลกังแอนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สวนสาธารณะหนองกังแอน
[29-10-2022]   ทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลกังแอนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สวนสาธารณะหนองกังแอน 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[28-10-2022]   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกังแอน ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอปราสาท #น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห
[23-10-2022]   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกังแอน ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอปราสาท #น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห 
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกังแอน ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2
[20-10-2022]   วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกังแอน ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2 
เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนง “ประกาศสงครามกับยาเสพติด” โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลตำบลกังแอน ปลอดยาเสพติด ???
[20-10-2022]   เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนง “ประกาศสงครามกับยาเสพติด” โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลตำบลกังแอน ปลอดยาเสพติด ??? 
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลกังแอน ดำเนินการล้างถนนบริเวณตลาดไนท์ และบริเวณที่พักขยะหลังตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน
[20-10-2022]   วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลกังแอน ดำเนินการล้างถนนบริเวณตลาดไนท์ และบริเวณที่พักขยะหลังตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน และประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1
[16-08-2022]   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน และประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[12-08-2022]   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[12-08-2022]   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
[11-08-2022]   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[28-07-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
[18-07-2022]   แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 
ประชุมผู้ประกอบการตลาดสด
[12-07-2022]   ประชุมผู้ประกอบการตลาดสด 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565
[12-07-2022]   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565 
ประชุมปรึกษาหารือและรับทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอนแห่งใหม่
[01-07-2022]   ประชุมปรึกษาหารือและรับทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอนแห่งใหม่ 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
[22-06-2022]   โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 
กองการประปาซ่อมแซมระบบประปาการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการผลิตน้ำประปา
[21-06-2022]   กองการประปาซ่อมแซมระบบประปาการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการผลิตน้ำประปา 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์
[14-06-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอนและประชาคมท้องถิ่น
[14-06-2022]   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอนและประชาคมท้องถิ่น 
โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชน
[08-06-2022]   โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชน 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
[06-06-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 
รับตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565
[06-06-2022]   รับตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565 
สำรวจปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน
[31-05-2022]   สำรวจปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน 
ตรวจวัดเส้นทาง ซอย 23 เทศบาลตำบลกังแอน
[31-05-2022]   ตรวจวัดเส้นทาง ซอย 23 เทศบาลตำบลกังแอน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลอกทางระบายน้ำชุมชนในเขตเทศบาล
[30-05-2022]   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลอกทางระบายน้ำชุมชนในเขตเทศบาล 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
[19-05-2022]   ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
ลอกท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 5
[18-05-2022]   ลอกท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 5 
ขุดลอกลอกร่องระบายน้ำ และท่อน้ำสาธารณะในชุมชน
[18-05-2022]   ขุดลอกลอกร่องระบายน้ำ และท่อน้ำสาธารณะในชุมชน 
โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน
[11-05-2022]   โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนบุเจก
[10-05-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนบุเจก 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนทะเม็งตรัย
[10-05-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนทะเม็งตรัย 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนปะอาว
[10-05-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนปะอาว 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนหนองก็วล
[10-05-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนหนองก็วล 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนครองธรรม
[21-04-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนครองธรรม 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการฟื้นฟูผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ
[20-04-2022]   กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการฟื้นฟูผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนอังกัญ
[20-04-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนอังกัญ 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
[19-04-2022]   โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชน ชุมชนโคกมะกะ
[19-04-2022]   กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชน ชุมชนโคกมะกะ 
รดน้ำขอพรจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน
[18-04-2022]   รดน้ำขอพรจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
[18-04-2022]   ทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดสด
[11-04-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดสด 
ลอกทางระบายน้ำในเขตชุมชน
[11-04-2022]   ลอกทางระบายน้ำในเขตชุมชน 
กิจกรรม Kick off ทาสีทางข้ามถนน (ทางม้าลาย) ถนนเส้น 214 จุดบริเวณตรงข้ามตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน
[31-03-2022]   กิจกรรม Kick off ทาสีทางข้ามถนน (ทางม้าลาย) ถนนเส้น 214 จุดบริเวณตรงข้ามตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน 
โครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี
[31-03-2022]   โครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00  น. ณ หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
[22-03-2022]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกังแอน วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกังแอน
[12-03-2022]   โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกังแอน วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกังแอน 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
[01-03-2022]   ประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 
ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน
[24-02-2022]   ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน 
เลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
[18-02-2022]   เลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน
[18-02-2022]   กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน 
โครงการอบรม​หลักสูตร​ผู้ประกอบกิจการ​ด้านอาหาร
[14-02-2022]   โครงการอบรม​หลักสูตร​ผู้ประกอบกิจการ​ด้านอาหาร 
การดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19
[10-02-2022]   การดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 
กิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารตลาดสด และถนนตลาดไนท์บาซ่า เทศบาลตำบลกังแอน
[09-02-2022]   กิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารตลาดสด และถนนตลาดไนท์บาซ่า เทศบาลตำบลกังแอน 
เหตุเพลิงไหม้ บริเวณร้านเซเว่นปากซอยถนนสุขาภิบาล 3 เทศบาลตำบลกังแอน
[03-02-2022]   เหตุเพลิงไหม้ บริเวณร้านเซเว่นปากซอยถนนสุขาภิบาล 3 เทศบาลตำบลกังแอน  
การประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[24-01-2022]   การประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว จากสถานการณ์โควิด-19
[17-01-2022]   มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว จากสถานการณ์โควิด-19 
กิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารตลาดสด และถนนตลาดไนท์บาซ่า เทศบาลตำบลกังแอน
[11-01-2022]   กิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารตลาดสด และถนนตลาดไนท์บาซ่า เทศบาลตำบลกังแอน 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
[10-01-2022]   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
[29-12-2021]   การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอนเพื่อพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
[20-12-2021]   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอนเพื่อพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป