พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลการติดต่อ
ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 แผน 2556
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกังแอน

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า    29-10-2565  24  0
2   ประชาสัมพันธ์ถึงพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะขายของ #วันลอยกระทง ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 นี้    29-10-2565  23  0
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    18-08-2565  34  0
4   รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง    22-07-2565  61  0
5   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    12-07-2565  45  8
6   ประชาสัมพันธ์ มติ ครม.อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ 100-250 บาท 6 เดือน    08-07-2565  33  0
7   เชิญผู้ประกอบการตลาดสดเข้าร่วมประชุม    30-06-2565  36  0
8   ประชันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner)    20-06-2565  29  0
9   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565    06-06-2565  41  8
10   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2565    24-05-2565  44  4
11   การรับฟังความเห็นต่อร่างพรบ.การดำเนินกิจกรรมของค์กรไม่แสวงหากำไร    27-04-2565  45  4
12   ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    07-04-2565  29  1
13   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    24-02-2565  73  0
14   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    24-02-2565  48  0
15   ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน    14-02-2565  56  0
16   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รร.อนุบาลปราสาทฯ    14-02-2565  47  0
17   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร    03-02-2565  61  0
18   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป(งานธุรการ) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    03-02-2565  54  0
19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    03-02-2565  61  0
20   ประกาศปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกังแอน และปิดให้บริการประชาชน    03-02-2565  46  0
21   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)    18-01-2565  67  0
22   การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    18-01-2565  58  0
23   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19    14-01-2565  61  0
24   ประกาศเตือนมิให้หลงเชื่อผู้หลอกลวงหรือแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง    07-01-2565  59  4
25   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    07-01-2565  78  25
26   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    07-01-2565  72  13
27   โรงพยาบาลปราสาทขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเตเทศบาลเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19    25-11-2564  58  0
28   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ของเทศบาลตำบลกังแอน    03-11-2564  94  0
29   แผนการตรวจสอบสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    11-10-2564  76  0
30   แผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567    06-10-2564  72  0
31   กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565    30-09-2564  70  3
32   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนดูแลคว่าสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    29-09-2564  87  0
33   ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    29-09-2564  68  0
34   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแรงงานรายเดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    23-09-2564  60  0
35   ประกาศรับสมัครแรงงานรายเดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    17-09-2564  77  2
36   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    17-09-2564  68  3
37   ประกาศ รับสมัครแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือน ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    17-09-2564  68  0
38   ประกาศ รับสมัครแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือน ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    14-09-2564  69  0
39   ประกาศ รับสมัครแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือน ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    14-09-2564  89  2
40   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)    08-09-2564  70  2
41   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า)    08-09-2564  77  1
42   คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล    25-08-2564  74  2
43   ประกาศ เตือนมิให้หลงเชื่อผู้หลอกหลวงเรียกรับเงินหรือแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไปฯ    11-08-2564  72  2
44   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    11-08-2564  100  3
45   เข็มเครีื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    22-03-2564  109  4
46   เอกสารระเบียบการสมัครประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง2563    26-10-2563  121  7
47   เชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กึ่งศตวรรษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร    09-10-2563  120  3
48   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    24-06-2563  213  34
49   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)    24-06-2563  253  8
50   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1,และมีสิทธิเข้ารัรบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคุณวุติ)ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    19-06-2563  180  1
51   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้ างตามภารกิจ/พนักงานจ้าง  doc220200611090726.pdf   11-06-2563  212  65
52   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    21-05-2563  434  42
53   แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กรณีไวรัสโควิด19    31-03-2563  158  5
54   การระงับการใช้ซ่องทางการเช้า-ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรซ่องจอม อำอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์    30-03-2563  148  1
55   ประชาสัพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    14-11-2562  163  6
56   ใบสมัครประกวด ทุกประเภทงาน วันลอยกระทง ทต.กังแอน2562  doc220191029161036.pdf doc320191029161036.pdf doc420191029161036.pdf   29-10-2562  373  9
57   กำหนดการงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี2562    29-10-2562  130  1
58   ระเบียบการสมัครประกวดนางนพมาศ นางฟ้าจำแลง กระทง และขบวนแห่กระทง    29-10-2562  639  24
59   รับสมัครแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือน ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ2563    28-08-2562  135  8
60   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒    16-08-2562  123  4
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป