พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลการติดต่อ
ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 แผน 2556
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกังแอน

 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221128131956.pdf   28-11-2565  9  0
2   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21-11-2565  24  0
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221118145540.pdf   18-11-2565  17  1
4   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.8) (จากเดิมไปทางทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120221114141735.pdf   14-11-2565  42  0
5   ประกาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัลปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221109162135.pdf doc220221109162135.pdf   09-11-2565  45  3
6   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องวางท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.8) (จากเดิมไปทางทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221110101224.pdf   04-11-2565  22  2
7   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221110102928.pdf   31-10-2565  21  1
8   ทดสอบ  doc120221031111659.jpg doc220221031111659.jpg   31-10-2565  45  11
9   ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19-08-2565  43  0
10   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    09-08-2565  41  0
11   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตืนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    08-08-2565  36  0
12   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ดกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (E-bidding)    04-08-2565  42  1
13   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    04-08-2565  43  0
14   ร่างขอบเตงาน(Terms of Reference:T.O.R.) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน    22-07-2565  54  0
15   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    22-07-2565  34  0
16   ร่างขอบเขตงาน(TERM OF REFERENCE: TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกังแอน    21-07-2565  32  0
17   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidกing) กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21-07-2565  28  1
18   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29-06-2565  35  1
19   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน  doc220220624164133.pdf   24-06-2565  44  4
20   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเลิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    23-06-2565  20  0
21   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร ๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21-06-2565  23  1
22   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)    17-06-2565  23  0
23   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16-06-2565  32  1
24   ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล)    10-06-2565  33  5
25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร ๘)    07-06-2565  27  0
26   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    31-05-2565  30  0
27   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    06-05-2565  45  2
28   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา)    06-05-2565  30  0
29   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    05-05-2565  28  1
30   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (กองการประปา)    05-05-2565  37  0
31   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา)    05-05-2565  41  0
32   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    31-03-2565  63  3
33   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    03-03-2565  52  0
34   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)    03-02-2565  67  1
35   ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (ter, Of Reference : TOR) สำหรับงานจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24-01-2565  62  0
36   ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (ter, Of Reference : TOR) สำหรับงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24-01-2565  71  2
37   ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    10-11-2564  80  0
38   ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯ    10-11-2564  77  1
39   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสารสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศ ๔ (กรกฎาคม -กันยายน ๖๔)    19-10-2564  92  2
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 2    07-10-2564  71  5
41   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔    05-08-2564  102  8
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๓    27-07-2564  73  3
43   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒    23-07-2564  78  2
44   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๑    23-07-2564  75  3
45   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔    12-07-2564  83  0
46   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔    12-07-2564  76  0
47   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔    12-07-2564  67  0
48   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔    12-07-2564  71  0
49   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    12-07-2564  70  0
50   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔    12-07-2564  68  0
51   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓    12-07-2564  81  3
52   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษศจิกายน ๒๕๖๓    12-07-2564  67  2
53   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓    12-07-2564  70  6
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน    17-05-2564  72  2
55   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน  doc220210419155700.pdf   19-04-2564  89  0
56   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธี (e-bidding)  doc220210405171431.pdf   05-04-2564  92  0
57   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.๘)    12-03-2564  98  0
58   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    17-09-2562  231  11
59   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ    16-09-2562  212  4
60   ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ฯ    12-09-2562  179  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป