พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลการติดต่อ
ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 แผน 2556
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกังแอน

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
   
 
  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า
 
 

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ระบบสายส่ง 115 KV. ในไลน์สายส่งสถานีไฟฟ้าสุรินทร์2 - สถานีไฟฟ้าปราสาท ในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือน ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. จากการถ่ายเทโหลดเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ไม่มีการดับไฟ แต่อาจมีสภาวะแรงดันไฟตกที่ปลายสายระบบจำหน่ายแรงสูง #ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโหลดมอเตอร์กำลัง และเครื่องปรับอากาศ อาจทำให้แรงดันไฟตก

ในการนี้กองการประปา เทศบาลตำบลกังแอนจึงมีความจำเป็นที่อาจจะต้องมีการ #หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกท่านได้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้หาก

 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   29-10-2565 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป