เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน

 


สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044-551-448  โทรสาร (FAX) : 044-551-286

งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย: 0-4455-1199  งานทะเบียนเทศบาลตำบลกังแอน: 0-4455-1273

E-mail : saraban@kangann.go.th

Website : www.kangann.go.th

Socail Network : facebook : https://www.facebook.com/kangann1999/ต่อหมายเลขภายใน


101  สำนักปลัดเทศบาล
108  ปลัดเทศบาล
102  กองการประปา
109  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
103  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
110  นิติกรเทศบาล
104  กองคลัง
111  กองช่าง
105  นายกเทศมนตรี
112  กองการศึกษา
106  รองนายกฯฝ่ายสาธารณะสุขฯ
113  กิจการสภา
107  รองนายกฯฝ่ายโยธา
114  ห้องประชุมเทศบาล