กระดานสนทนาทั้งหมด
 
พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
 โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 แผนที่เทศบาล
 ข้อมูลการติดต่อ
 ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
สาสน์นายก
รายงานกิจการสภา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
ข้อมูลการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 ITA ประกาศ / โครงการ / รายงาน /ประจำปี
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การชำระภาษี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
   
 
 
     
 
..... เทศบาลตำบลกังแอน ยินดีต้อนรับ....สามารถติดต่อสอบได้ทาง www.kangann.go.th, kangann1999@gmail.com, kangann99@hotmail.com, Youtube:เทศบาลตำบลกังแอน, Twitter:@kangann1999,Instagram:Kangann1999, Facebookเพจ:เทศบาลตำบลกังแอน, โทรศัพท์044-551448, โทรสาร044-551286, สนง.เทศบาลตำบลกังแอน 99 ม.1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140.....
 
 
         
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน และประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
         
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน และประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
         
         
         
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
         
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
         
         
     
 
 
     
 
[ 08-08-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
[ 02-08-2565] ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ    
[ 29-06-2565] ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)    
[ 10-06-2565] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ    
[ 27-05-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
[ 18-05-2565] คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล    
[ 18-05-2565] คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
[ 12-05-2565] ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    
[ 02-03-2565] ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕    
[ 17-02-2565] ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
[ 18-08-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรร... 
[ 22-07-2565] รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงาน... 
[ 12-07-2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข... 
[ 08-07-2565] ประชาสัมพันธ์ มติ ครม.อนุมัต... 
[ 30-06-2565] เชิญผู้ประกอบการตลาดสดเข้า... 
[ 20-06-2565] ประชันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Bann... 
[ 06-06-2565] จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประ... 
[ 24-05-2565] จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประ... 
[ 27-04-2565] การรับฟังความเห็นต่อร่างพร... 
[ 07-04-2565] ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรีย... 
[ 25-05-2565] รายงานการตรวจรายงานการประช... 
[ 25-05-2565] เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบ... 
[ 25-05-2565] เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบ... 
[ 25-05-2565] เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบ... 
[ 25-05-2565] เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบ... 
[ 25-05-2565] การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประช... 
[ 11-08-2564] รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำ... 
[ 11-08-2564] รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำ... 
[ 11-08-2564] รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำ... 
[ 11-08-2564] รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำ... 
[ 19-08-2565] ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื... 
[ 09-08-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า... 
[ 08-08-2565] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ... 
[ 04-08-2565] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ... 
[ 04-08-2565] เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู... 
[ 22-07-2565] ร่างขอบเตงาน(Terms of Reference:T.O.R.) จัดซื... 
 
     สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ... [-]   (อ่าน : 19  )
     รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็... []   (อ่าน : 57  )
     ขอสอบถามตำแหน่งว่าง... [-]   (อ่าน : 73  )
     ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง... [ประชาชนในเขตเทศบาล]   (อ่าน : 64  )
     ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำประปาต้องติ... [ประชาชนในเขตเทศบาล]   (อ่าน : 58  )
 
 
 
       
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป