เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คำแถลงนโยบาล นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน