เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ค. 2567 ]7
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 2 พ.ค. 2567 ]5
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 18 เม.ย. 2567 ]16
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]6
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 3 เม.ย. 2567 ]7
7 การป้องกันและการรักษาเบื้องต้นจากโรคลมแดด [ 2 เม.ย. 2567 ]7
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 15 มี.ค. 2567 ]22
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 15 มี.ค. 2567 ]17
10 การจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]21
11 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2567 ]19
12 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ปี พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
13 รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]26
14 รับสมัครผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบัญชีการเงิน กองคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]14
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
16 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2567 ]25
17 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลบกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 12 ม.ค. 2567 ]37
18 เทศบาลตำบลกังแอน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือนเพื่อดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 9 ม.ค. 2567 ]12
19 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง แบบบัญชีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]28
20 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 30 พ.ย. 2566 ]20
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]37
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]30
23 ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]87
24 ขอเชิญร่วม สีบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]25
25 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]20
26 การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดนางฟ้าจำแลง) [ 1 พ.ย. 2566 ]36
27 การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดกระทง/นางนพมาศ) [ 31 ต.ค. 2566 ]36
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]31
29 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]44
30 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]33
31 ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]32
32 ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]34
33 การยื่นแบบและชำระเงินค้่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจขำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]35
34 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]32
35 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]34
36 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]27
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]27
38 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานแรงงานรายเดือนทำความสะอาดชุมชนและตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]30
39 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมารายเดือนเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]25
40 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดืิอนตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พศ [ 21 ก.ย. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3