เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]9
2 ประกาศบัญชีกำหนดกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]9
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงสร้างการจ้างเหมา [ 6 ก.พ. 2566 ]64
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาบริการแรงงาน [ 6 ก.พ. 2566 ]11
5 ประกาศ การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]8
6 ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกังแอน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]3
7 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
8 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า [ 29 ต.ค. 2565 ]3
9 ประชาสัมพันธ์ถึงพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะขายของ #วันลอยกระทง ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 นี้ [ 29 ต.ค. 2565 ]4
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]6
11 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ก.ค. 2565 ]4
12 เชิญผู้ประกอบการตลาดสดเข้าร่วมประชุม [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
13 ประชันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) [ 20 มิ.ย. 2565 ]2
14 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 เม.ย. 2565 ]1
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ก.พ. 2565 ]4
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.พ. 2565 ]4
17 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน [ 14 ก.พ. 2565 ]2
18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รร.อนุบาลปราสาทฯ [ 14 ก.พ. 2565 ]1
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2564 ]1
20 ภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2563 ]0
21 การชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ก.ย. 2563 ]0
22 ฐานภาษี ผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษี [ 30 เม.ย. 2563 ]0
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร [ 3 ก.พ. 2563 ]0
24 อัตราการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563-2564 [ 10 ม.ค. 2563 ]0