เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 30 พ.ย. 2566 ]5
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]11
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]8
4 ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]28
5 ขอเชิญร่วม สีบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]6
6 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]10
7 การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดนางฟ้าจำแลง) [ 1 พ.ย. 2566 ]18
8 การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดกระทง/นางนพมาศ) [ 31 ต.ค. 2566 ]20
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]13
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]26
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]23
12 ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]22
13 ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]18
14 การยื่นแบบและชำระเงินค้่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจขำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
15 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]14
16 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]16
17 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]14
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]15
19 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานแรงงานรายเดือนทำความสะอาดชุมชนและตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]18
20 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมารายเดือนเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]13
21 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดืิอนตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พศ [ 21 ก.ย. 2566 ]16
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]28
23 เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร [ 8 ก.ย. 2566 ]19
24 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง เขตห้ามขายสินค้าบนถนน [ 31 ส.ค. 2566 ]19
25 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 21 ส.ค. 2566 ]15
26 การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ส.ค. 2566 ]28
27 การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ส.ค. 2566 ]26
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ก.ค. 2566 ]27
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 21 ก.ค. 2566 ]24
30 ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]35
31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกังแอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]98
32 รายงานสรุปการจ่ายเงิน เบี้ยความพิการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]18
33 รายงานสรุปการจ่ายเงิน เบี้ยยังพีชผู้สูงอายุ [ 22 มิ.ย. 2566 ]44
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]41
35 ประกาศมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 26 พ.ค. 2566 ]23
36 เทศบาลตำบลกังแอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]30
37 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]23
38 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 19 เม.ย. 2566 ]21
39 แนะนำร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลตำบลกังแอน [ 6 เม.ย. 2566 ]34
40 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกังแอน [ 6 เม.ย. 2566 ]34
 
หน้า 1|2