เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะโครงการแผงจำหน่ายสินค้า ปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]15
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพสดุ สร.8) ช่วงที่ 1 (จากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออก) [ 30 พ.ค. 2566 ]119
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพสดุ สร.8) ช่วงที่ 2 (จากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออก) [ 30 พ.ค. 2566 ]37
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพัสดุ สร.8) ช่วงที่ 1 [ 24 พ.ค. 2566 ]49
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพัสดุ สร.8) ช่วงที่ 2 [ 24 พ.ค. 2566 ]37
6 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]43
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]36
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิสติกคอนกรีต สายถนน สุขาภิบาล ซอย 4 หมูที่ 2 [ 13 ก.พ. 2566 ]69
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิสติกคอนกรีต สายถนน เกตุศิริ หมู่ที่ 5,17 [ 13 ก.พ. 2566 ]36
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีด สายถนนสุขาภิบาล ซอย 4 หมู่ 2 [ 26 ม.ค. 2566 ]48
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีด สายถนนเกตุศิริ หมู่ 5,17 [ 26 ม.ค. 2566 ]43
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำใส เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) [ 3 ม.ค. 2566 ]47
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำใส เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]34
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ธ.ค. 2565 ]39
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2565 ]47
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2565 ]41
17 ประกาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]39
18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]38
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]35
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.8) (จากเดิมไปทางทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 พ.ย. 2565 ]38
21 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 พ.ย. 2565 ]35
22 ประกาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัลปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]44
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องวางท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.8) (จากเดิมไปทางทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2565 ]38
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]37
25 ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]46
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]37
27 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตืนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ส.ค. 2565 ]45
28 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ดกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (E-bidding) [ 4 ส.ค. 2565 ]38
29 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 4 ส.ค. 2565 ]37
30 ร่างขอบเตงาน(Terms of Reference:T.O.R.) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 22 ก.ค. 2565 ]37
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]43
32 ร่างขอบเขตงาน(TERM OF REFERENCE: TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกังแอน [ 21 ก.ค. 2565 ]36
33 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidกing) กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2565 ]33
34 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2565 ]40
35 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน [ 24 มิ.ย. 2565 ]30
36 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเลิ้ลแค็บ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]37
37 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) [ 17 มิ.ย. 2565 ]36
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2565 ]29
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร ๘) [ 7 มิ.ย. 2565 ]36
40 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 พ.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2