เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตืนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตืนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    เอกสารประกอบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตืนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองสาธารณสุขฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง