เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างแผงจำหน่ายสินค้า อาคารตลาดสด ค.ส.ล. 2 ชั้น แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2567 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพัสดุสร.8) ช่วงที่ 1 (จากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2566 ]33
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ที่ราชพัสดุสร.8) ช่วงที่ 2 (จากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2566 ]29
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิสติกคอนกรีต สายถนน เกตุศิริ หมู่ที่ 5,17 [ 13 ก.พ. 2566 ]40
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิสติกคอนกรีต สายถนน สุขาภิบาล ซอย 4 หมูที่ 2 [ 13 ก.พ. 2566 ]33
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic concrete) ไปทางทิศตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2565 ]38