เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]26
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]28
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 9 มี.ค. 2566 ]39
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]35
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2566 ]27
7 การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]26
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
9 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ม.ค. 2561 ]23
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561-2564 [ 30 ม.ค. 2561 ]23
11 กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 30 มิ.ย. 2558 ]20