เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]5
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 9 มี.ค. 2566 ]6
3 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]5
4 การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]2
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]9
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2566 ]5
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
8 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ม.ค. 2561 ]2
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561-2564 [ 30 ม.ค. 2561 ]3
10 กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 30 มิ.ย. 2558 ]1