เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 27 มี.ค. 2567 ]12
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]17
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 20 ก.พ. 2567 ]12
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]19
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ก.พ. 2567 ]20
7 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12 เดือน [ 14 ก.พ. 2567 ]15
8 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน [ 13 ก.พ. 2567 ]17
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
10 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]54
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]47
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]56
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 9 มี.ค. 2566 ]56
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]56
15 การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]57
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
17 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ม.ค. 2561 ]38
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561-2564 [ 30 ม.ค. 2561 ]39
19 กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 30 มิ.ย. 2558 ]40