เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบการให้บริการประชาชน (E-service) [ 22 ก.พ. 2567 ]12
2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 27 ก.พ. 2566 ]47
3 คู่มือสำหรับบริการประชาชน ด้านงานทะเบียนราษฎร [ 27 ม.ค. 2566 ]44
4 คู่มือขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 27 ม.ค. 2566 ]43
5 คู่มือขอขึ้นเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 ม.ค. 2566 ]40
6 คู่มือการปฎิบัติงานสมาคมณาปนกิจ [ 27 ม.ค. 2566 ]46
7 คู่มือการขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 27 ม.ค. 2566 ]38