เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]12
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 27 ม.ค. 2566 ]21
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]2
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]3
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 20 ธ.ค. 2564 ]4
8 ประกาศประชาคมระดับตำบล [ 21 ก.ย. 2564 ]0
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [ 30 ต.ค. 2563 ]2