เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]1
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]1
3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 26 มี.ค. 2567 ]42
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]16
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 4 มี.ค. 2567 ]14
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]34
8 รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 27 มี.ค. 2566 ]38
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]0
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 28 ม.ค. 2566 ]39
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 28 ม.ค. 2566 ]36
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]62
13 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]50
14 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]38
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]42
16 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]40