เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 
 
เทศบาลตำบลกังแอน
 
ประเทศไทยได้อะไร? จากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022