เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]18
2 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]18
3 แจ้งประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]16
4 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]18
5 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]15
6 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]16
7 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]16
8 แจ้งประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]16
9 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]14
10 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]18
11 แจ้งประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]17
12 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]15
13 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]16
14 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]20