เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คู่มือ พรบ.อำนาจความสะดวก
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.พ. 2567 ]19
2 หน้าปกคู่มือสำหรับประชาชน [ 1 ก.พ. 2566 ]43
3 คู่มือสำหรับสำหรับประชาชน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ม.ค. 2566 ]38
4 คู่มือสำหรับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 27 ม.ค. 2566 ]33
5 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตฆ่าสัตว์ [ 27 ม.ค. 2566 ]29
6 คู่มือสำหรับสำหรับประชาชน กาขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 27 ม.ค. 2566 ]38
7 คู่มือการให้บริการประชาชน การรับนักเรียน [ 27 ม.ค. 2566 ]30
8 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 ม.ค. 2566 ]30
9 คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 27 ม.ค. 2566 ]36
10 คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 27 ม.ค. 2566 ]35
11 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 27 ม.ค. 2566 ]31
12 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 ม.ค. 2566 ]34
13 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 27 ม.ค. 2566 ]35
14 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 27 ม.ค. 2566 ]37
15 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 27 ม.ค. 2566 ]38
16 คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ม.ค. 2566 ]33
17 คู่มือการแจ้งถมดิน [ 27 ม.ค. 2566 ]31
18 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ม.ค. 2566 ]34
19 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ [ 27 ม.ค. 2566 ]32
20 คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 27 ม.ค. 2566 ]32