เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ก.พ. 2567 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 13 ก.พ. 2567 ]16
3 คู่มือการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ [ 13 ก.พ. 2567 ]16
4 คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2566 ]44
5 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 ก.พ. 2566 ]47
6 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. [ 8 ก.พ. 2566 ]34
7 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2566 ]39