เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2566 ]27
2 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 ก.พ. 2566 ]28
3 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. [ 8 ก.พ. 2566 ]22
4 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2566 ]26
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2566 ]21