เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประจำปี พ.ศ.2565(รายงานการประชุมสภา)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]46
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]50
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]45
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]49
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]33
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]37
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]42