เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประจำปี พ.ศ.2565(รายงานการประชุมสภา)


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ