เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสมจินตนา เทพสุวรรณ
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร.089-8455731

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)
โทร.