เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]6
2 การสรรหาพนักงานจ้างปี2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]5
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]6
5 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) [ 22 ก.พ. 2567 ]30
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลกังแอน 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]22
7 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]15
8 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]113
10 รายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]49
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลกังแอน 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]60
12 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]55
13 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]58
14 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]54