เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

สำนักงานเทศบาล

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044-55-448  โทรสาร (FAX) : 044-551-286

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.044-511-199

งานทะเบียนเทศบาลตำบลกังแอน โทร. 044-551-273

E-mail : saraban@kangann.go.th

Website : www.kangann.go.th

Socail Network : facebook : https://www.facebook.com/kangann1999/