เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผน


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ