เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ