เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา) [ 6 พ.ค. 2565 ]19
42 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 5 พ.ค. 2565 ]16
43 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (กองการประปา) [ 5 พ.ค. 2565 ]19
44 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา) [ 5 พ.ค. 2565 ]19
45 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 มี.ค. 2565 ]17
46 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 มี.ค. 2565 ]17
47 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 3 ก.พ. 2565 ]17
48 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (ter, Of Reference : TOR) สำหรับงานจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]17
49 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (ter, Of Reference : TOR) สำหรับงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]25
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุ สร ๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2565 ]17
51 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯ [ 10 พ.ย. 2564 ]15
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสารสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศ ๔ (กรกฎาคม -กันยายน ๖๔) [ 19 ต.ค. 2564 ]17
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 2 [ 7 ต.ค. 2564 ]16
54 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]26
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๓ [ 27 ก.ค. 2564 ]21
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒ [ 23 ก.ค. 2564 ]14
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๑ [ 23 ก.ค. 2564 ]15
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน [ 17 พ.ค. 2564 ]16
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธี (e-bidding) [ 4 พ.ค. 2564 ]21
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน [ 19 เม.ย. 2564 ]18
61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ (ที่ดินราชพัสดุ สร.๘) [ 12 มี.ค. 2564 ]19
 
|1หน้า 2