เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลังสามปี


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (โครงสร้างส่วนราชการใหม่)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (โครงสร้างส่วนราชการใหม่)

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (โครงสร้างส่วนราชการใหม่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ